do góry
adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Sprawdź jakość powietrza w mieście. Pomiary na żywo z 5 czujników.Punkt przyjęć dzielnicowych - ul. Zwycięstwa 6 (Czeladź Piaski)Wejście do Urzędu Miasta, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych, znajduje się od strony parku Kamionka.Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Aktualności Lista aktualności
06 grudnia 2018
kategoria:
Aktualności
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi kontynuuje współpracę z Caritas Diecezji Sosnowieckiej przy realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Pomoc żywnościowa z programu FEAD dla mieszkańców miasta Czeladź, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest wydawana w następujących punktach:

Czeladź

Parafia św. Stanisława BM, 41- 253 Czeladź, ul. Ks. Pieńkowskiego 1 w każdy czwartek od 10:00 do 12:00

Sosnowiec

Sosnowiec ul. Widok 1 (od wtorku do piątku) w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz w wybraną
sobotę w miesiącu od 9:00 do 12:00

Będzin

Schronisko dla Bezdomnych w Będzinie- Łagiszy ul. Energetyczna 10 we wtorki i środy od 9:00
do 12:00 oraz w czwartki od 15:00 do 18:00


Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej FEAD wydają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H